Politica de confidențialitate stabilește modul în care  FARCAS MIHAI DAN strânge și folosește informațiile personale privind donatorii.

Intimitatea dumneavoastră este una din obligațiile fundamentale ale Asociației FARCAS MIHAI DAN. Ca urmare, suntem deosebit de atenți în procesarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestora, care abrogă Directiva 95/46/EC („GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană ce poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referirea la un număr de identificare sau unul ori mai mulți factori specifici identității sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Politica de confidențialitate privește datele personale ale membrilor noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane ce contactează sau vizitează  FARCAS MIHAI DAN, ale potențialilor angajați, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului www.farcasmihai.ro, precum și tuturor celorlalte date personale pe care  FARCAS MIHAI DAN le colectează prin intermediul e-mailului sau al altor contacte offline. Politica de confidențialitate descrie:

  • scopurile pentru care  FARCAS MIHAI DAN colectează și utilizează datele dumneavoastră personale;
  • motivul procesării pentru asemenea scopuri;
  • categoriile de date personale pe care  FARCAS MIHAI DAN le colectează de la dumneavoastră și le procesează;
  • durata procesării unor asemenea date;
  • drepturile dumneavoastră în calitate de subiecți purtători de date și modul în care vi le puteți exercita;
  • cui poate  FARCAS MIHAI DAN dezvălui datele dumneavoastră

În contextul interacțiunii cu  FARCAS MIHAI DAN, dumneavoastră ca persoană fizică puteți fi supus unor activități de procesare a datelor pe care le efectuează  FARCAS MIHAI DAN:

1. Dacă sunteți donator sau potențial donator al Asociației  FARCAS MIHAI DAN

1.1. Oferirea de informații referitoare la calitatea de donator al Asociației  FARCAS MIHAI DAN și despre platforma de strângere de fonduri a asociației.

 FARCAS MIHAI DAN utilizează datele dumneavoastră personale relevante pentru a oferi informații privind calitatea de donator, proiectele în care vor fi investiți banii dumneavoastră și stadiul acestor proiecte.

1.2. Comunicarea cu dumneavoastră

 FARCAS MIHAI DAN utilizează datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră referitor la calitatea de donator  FARCAS MIHAI DAN, la activitatea noastră si orice alte informații relevante legate de proiectele noastre.  FARCAS MIHAI DAN se bazează în acest caz pe acceptul dumneavoastră privind deciziile organizației ca bază a procesării.

1.3. Trimiterea de informări

 FARCAS MIHAI DAN poate utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă oferi informări în format electronic referitoare la activitatea organizației, stadiul proiectelor, comunicate de presă ale asociației, documente de poziție, evenimente, invitații si orice alte informații relevante pentru activitatea întreprinsă de ONG, însă doar dacă v-ați înscris sau dacă v-ați dat consimțământul în mod expres pentru acest tip de procesare. Vă puteți retrage consimțământul oricând, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi informări pe viitor printr-un clic pe butonul „Unsubscribe” atunci când primiți respectivul e-mail sau scriind direct la adresele de e-mail contact@farcasmihai.ro.

2. Dacă sunteți voluntar al Asociației  FARCAS MIHAI DAN

2.1. Furnizarea de informații asupra activității Asociației  FARCAS MIHAI DAN

 FARCAS MIHAI DAN vă utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații privind activitățile cu voluntarii, informări referitoare la proiecte, rapoarte de activitate și orice alte informații specifice.

2.2. Comunicarea cu dumneavoastră

 FARCAS MIHAI DAN folosește datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră privitor la evenimentele organizației și activitățile în care vă puteți implica.  FARCAS MIHAI DAN se bazează de asemenea în acest caz pe interesul legitim al voluntarului.

2.3. Trimiterea de buletine informative privind activitatea asociației

 FARCAS MIHAI DAN va putea de asemenea folosi datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza informări în format electronic referitoare la activitatea organizației, stadiul proiectelor, comunicate de presă ale asociației, documente de poziție, evenimente, invitații și orice alte informații relevante pentru activitatea întreprinsă de ONG, însă doar dacă v-ați înscris sau dacă v-ați dat consimțământul în mod expres pentru acest tip de procesare. Vă puteți retrage consimțământul oricând, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi informări pe viitor printr-un clic pe butonul „Unsubscribe” atunci când primiți respectivul e-mail sau scriind direct la adresele de e-mail contact@farcasmihai.ro.

3. Dacă sunteți pacient / doctor / elev / profesor / rudă a unui pacient / prieten al unui pacient care solicită sprijin de la  FARCAS MIHAI DAN

3.1. Furnizarea de informații asupra activității Asociației  FARCAS MIHAI DAN

 FARCAS MIHAI DAN vă utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații privind activitățile asociației și modalitatea în care poate sprijini cauza/proiectul cu suportul unor terți sponsori/specialiști/voluntari implicați în acțiune.

3.2. Comunicarea cu dumneavoastră

 FARCAS MIHAI DAN folosește datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră privitor la modalitatea în care vă poate sprijini.  FARCAS MIHAI DAN se bazează, de asemenea, pe buna credință a celor ce au solicitat suport/sprijin. Organizația are nevoie de acordul explicit al beneficiarilor sau reprezentanților lor legali pentru comunicarea prin terți, pentru a putea prelucra datele acestuia în vederea îndeplinirii obiectivelor.

3.3. Trimiterea de buletine informative privind activitatea asociației

 FARCAS MIHAI DAN va putea, de asemenea, folosi datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza informări în format electronic referitoare la activitatea organizației, stadiul proiectelor, comunicate de presă ale asociației, documente de poziție, evenimente, invitații și orice alte informații relevante pentru activitatea întreprinsă de ONG, însă doar dacă v-ați înscris sau dacă v-ați dat consimțământul în mod expres pentru acest tip de procesare. Vă puteți retrage consimțământul oricând, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi informări pe viitor printr-un clic pe butonul „Unsubscribe” atunci când primiți respectivul e-mail sau scriind direct la adresele de e-mail contact@farcasmihai.ro.

4. Dacă sunteți partener sau furnizor de servicii al Asociației  FARCAS MIHAI DAN

4.1. Menținerea relațiilor contractuale cu dumneavoastră

 FARCAS MIHAI DAN va utiliza datele personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu dumneavoastră.  FARCAS MIHAI DAN se sprijină în acest caz pe punerea în aplicare a acordului contractual ca bază a procesării datelor.

4.2. Comunicarea cu dumneavoastră

 FARCAS MIHAI DAN folosește datele dumneavoastră de contact pentru comunicarea cu dumneavoastră privitor la orice aspecte relevante conexe contractului. Organizația se sprijină în acest caz pe punerea în aplicare a acordului ca bază a procesării datelor.

5. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat, voluntar sau orice alt colaborator al Asociației  FARCAS MIHAI DAN

5.1. Menținerea relației noastre contractuale

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a ne menține relația contractuală. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim, asigurând gestionarea adecvată a relației contractuale.

5.2. Comunicarea cu dumneavoastră

 FARCAS MIHAI DAN folosește datele dumneavoastră de contact pentru comunicarea cu dumneavoastră privitor la orice aspecte relevante conexe contractului. Ne bazăm, de asemenea, în acest caz pe interesul legitim de a asigura ca relația contractuală este pusă în aplicare în mod adecvat.

6. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru – www.farcasmihai.ro

Folosim datele personale pe care le preluăm de la dumneavoastră când vizitați site-urile noastre pentru a monitoriza traficul, a îmbunătăți conținutul site-ului și a vă informa despre stadiul proiectelor noastre. Ne bazăm această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea adecvată a site-ului, îmbunătățirea lui, precum și o bună informare a dumneavoastră cu privire la stadiul proiectelor în care ați ales să vă implicați.
Pentru toate categoriile de date de mai sus,  FARCAS MIHAI DAN poate, de asemenea, să proceseze datele dumneavoastră în contextul schimbărilor de structură sau al altor tranzacții similare ce implică  FARCAS MIHAI DAN. În acest caz, baza procesării poate fi reprezentată de obligațiile legale, iar  FARCAS MIHAI DAN este obligată legal să dezvăluie anumite date personale autorităților publice.

Furnizarea de date personale

Atunci când vi se cer date în mod direct,  FARCAS MIHAI DAN va solicita să îi dați toate categoriile de date personale în scopurile menționate mai sus, pentru că în caz contrar nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (ce include, printre altele, furnizarea către dumneavoastră a informațiilor privind activitatea Asociației  FARCAS MIHAI DAN).
Dacă furnizați Asociației  FARCAS MIHAI DAN datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să luați legătura cu ele înaintea dezvăluirii unor date, pentru a le comunica modul în care  FARCAS MIHAI DAN intenționează să le proceseze datele personale, așa cum a fost descris în Politica de Confidențialitate.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale

Deși de regulă nu dezvăluim datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, este posibil ca, în interesul dumneavoastră și dacă este necesar, să facem dezvăluiri de date personale instanțelor de judecată și autorităților relevante în contextul activităților Asociației  FARCAS MIHAI DAN.
De asemenea, pentru cazurile sau proiectele care necesită popularizarea beneficiarilor proiectelor, în cadrul acțiuni dar și ulterior, se vor folosi imagini, declarații, informații de interes pentru sponsori/colaboratori și pentru comunitate, având în spate bazele contractuale de reprezentare.

Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale ce ne revin. În caz că datele nu sunt colectate în contextul calității de donator/voluntar ori al unui acord de asistență, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului în care au fost colectate.

Drepturile dumneavoastră

În calitatea dumneavoastră de subiecți, GDPR vă oferă o serie de drepturi ce includ:
dreptul la acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt procesate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale unor asemenea activități de procesare;
dreptul la rectificări – vă permite corectarea datelor dacă sunt inexacte;
dreptul la radiere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (e.g. dacă datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate);
dreptul la restricție – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (e.g. atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, oferindu-ne astfel posibilitatea de a le verifica exactitatea într-un anumit interval de timp);
dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați împotriva procesării ulterioare a datelor dumneavoastră personale, în condițiile și limitele stabilite de lege;
dreptul la portarea datelor – vă permite să primiți datele personale ce vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat ce se folosește în mod obișnuit și poate fi citit de echipamente, sau ca aceste date să fie transmise unui alt controlor de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Vă puteți exercita drepturile mai sus menționate și puteți afla mai multe despre astfel de drepturi prin completarea împreună cu noi, în calitate de controlori de date, a unei solicitări scrise către  FARCAS MIHAI DAN – Str. Mihai Viteazu, Nr. 208, Reghin, MS-545300 sau prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@farcasmihai.ro. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Suntem hotărâți să vă tratăm întotdeauna cererile cu cea mai mare atenție și să ne ocupăm de orice solicitări ați putea avea în cel mai scurt timp posibil.

Versiuni ale acestei politici de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate a intrat în vigoare la data de 01.05.2020. Ea poate fi actualizată periodic, fără o notificare în prealabil.
Mai ai alte întrebări? Scrie-ne pe contact@farcasmihai.ro, pe whatsapp, linkedin, twitter sau Facebook iar noi iți vom răspunde în cel mai scurt timp!